Dieren en Welzijn/ Testimonials

Prof. Johan Braeckman

Professor Johan Braeckman doceert wijsbegeerte en geschiedenis van de wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde boeken, artikelen en hoorcolleges over filosofie, kritisch denken, Darwin en de evolutietheorie en culturele aspecten van de wetenschappen. De relaties tussen mensen en dieren boeien hem reeds zijn hele leven. In deze testimonial heeft hij het over morele waarden en de essentie van het voelend wezen, ongeacht of het mensen of dieren betreft. De kerngedachte is dat beiden de capaciteit tot lijden bezitten. Onze handelswijze naar verschillende diersoorten toe is zeer divers en ook dat roept vragen op. Kijkt u naar het filmpje op de volgende pagina waarin hij dit toelicht. Met dank aan Gwenny Cooman voor het fotomateriaal.

Lees meer

Prof. Steven Laureys

Professor Laureys (ULg) is arts, PhD in de neurowetenschappen, leidt de Coma Science Group van de GIGA (ULg) en de afdeling Neurologie van het Universitair Ziekenhuis Sart Tilman Luik. Steven is ook onderzoeksdirecteur bij het Belgisch Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FNRS). In deze testimonial heeft hij het over bewustzijn, zijn expertisegebied, en het belang ervan bij vele diersoorten. Je kan er meer over lezen in zijn boek “Ons briljante brein” en hij verwijst ook naar de Cambridge declaration of consciousness, die je volledig kan lezen onder de rubriek artikels op deze site. In het filmpje op de volgende pagina hoort en ziet u hem aan het woord. Met dank aan Leef Magazine van de CM voor het gebruik van het fotomateriaal.

Lees meer

Meester Geert Lenssens over het begrip mogelijke "Rechtspersoonlijkheid" van bomen en dieren, van natuur

Meester Geert G R Lenssens is een van de topjuristen van zijn generatie in België. Hij is de leidende partner van het Brusselse advocatenkantoor SQ. Hij is mede-oprichter - voormalig bestuurder en actief lid van het netwerk LNA (Londen) een van de vele internationale functies die hij bekleedt. Hij heeft meer dan 30 jaar expertise in nationale en internationale procesvoering. Zijn rechtsgebieden omvatten alle soorten witteboordencriminaliteit en fraudezaken. Enkele recente casussen die hij onder zijn hoede heeft zijn de ARCO-zaak en recentelijk de PFOS - PFAS-zaak die duizenden eisers vertegenwoordigt. Ik leerde een andere kant van de man kennen, een liefhebber van hedendaagse kunst. Des te groter werd het raakvlak toen bleek dat hij van bomen, natuur in het algemeen en dus ook van dieren houdt. Zelfs meer, het is een passie. Hij schrijft erover, onder andere als columnist. Hij publiceert in kranten en tijdschriften als dusdanig opiniemaker. Van Staartjes heeft de eer zijn betoog te mogen ontvangen over het begrip “Rechtspersoonlijkheid” van bomen, dieren en natuur in het algemeen. Veel dank ook Wouter Pinkhof voor het aanleveren van het basisfilmpje. Maak verder kennis en bekijk zijn uiteenzetting met een klik op lees meer

Lees meer

Prof. em. dr. Mark Nelissen

Professor Nelissen is nu met emeritaat, maar heeft vele jaren lang vakken als Gedragsbiologie, Dierenwelzijn, Antropologie... gedoceerd aan de universiteiten van Antwerpen en Hasselt. In deze testimonial bekijkt hij het begrip bewustzijn binnen het licht van onze evolutie, om duidelijk te maken dat het niet om een typisch menselijk fenomeen gaat, maar wel een hersenfunctie die bij alle hogere dieren bestaat, en waarmee dus moet rekening gehouden worden binnen het domein van dierenwelzijn. U hoort en ziet hem aan het woord in het filmpje op de volgende pagina. Met dank aan fotograaf Frank Toussaint.

Lees meer

Emoties bij varkens en hoe je die kan herkennen

" Wat is een goed leven voor een varken ? Een leven dat een varken zelf de moeite waard vindt " zegt Professor Bas Rodenburg. Hij is hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Zo treffend, en helemaal Van Staartjes, kijken vanuit het perspectief van het dier. Hoe fijn en ook wel een eer met prof. Rodenburg in gesprek te mogen gaan over welzijn, emoties en communicatie bij varkens. Veel dank Bas!

Lees meer

De laatste rechte lijn, stemming over verplichte bedwelming bij het slachten in BXL

Wat betekent onverdoofd slachten? Naar aanleiding van het voorstel tot verplichting van bedwelming in BXL moest ik in de commissie een wetenschappelijke visie presenteren. Kijk en luister naar mijn betoog, in naam van de slachtdieren, voelende wezens in onze grondwet. Veel dank aan de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn voor hun goed onderbouwd advies!

Lees meer

Dr. Franck Meijboom : Denken over dieren vraagt om meer dan taal alleen

“Denken over dieren vraagt om meer dan taal alleen”, dat stelt Dr. Franck Meijboom, Universitair hoofddocent Ethiek van Mens-dier interacties aan de faculteiten Diergeneeskunde en Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS). In deze korte video onderstreept hij het belang om een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving om samen te zoeken naar een verantwoorde en duurzame omgang met dieren. Dat vraagt om argumenten, om discussie en taal. Maar het is ook belangrijk om stil te staan bij de rol van beelden en frames. Soms kunnen bestaande beelden over mensen of dieren de dialoog in de weg staan, maar veel belangrijker, door gebruik te maken van beelden, foto’s of andere vormen van kunst kun je elkaar aan het denken te zetten over een verantwoorde omgang met dieren.”

Lees meer

Prof. Christel Moons

Professor Christel Moons is hoofddocent Toegepaste Ethologie en Dierenwelzijn aan de vakgroep Veterinaire en Biowetenschappen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Zij is daarnaast o.a. voorzitter van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn, mede-promotor van het onderzoeksproject rond Dierenwelzijn, -ethiek en –recht, opgestart door KU Leuven en UGent met steun van Vlaams minister Ben Weyts, Associate Member van de European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (subspeciality Animal Welfare Science, Ethics and Law) en de lid van de Ethische Commissie van de faculteiten Diergeneeskunde en Bio-Ingenieurswetenschapen (UGent). In deze korte uiteenzetting gaat ze dieper in op wat dierenwelzijn wel en niet is, hoe het kan worden gemeten en hoe het ‘voelend zijn’ van dieren hiermee te maken heeft.

Lees meer