Biografie

Ik ben Mariella Debille en werd dierenarts in 2010, mijn tweede studie. Meer doen voor dieren was het doel. De start van een heel nieuw verhaal. Van onderzoeker tot praktijk assistent, naar medewerker anesthesie, ik mocht heel wat bijleren, bijvoorbeeld hoe je pijn kan herkennen en behandelen bij dieren.  

Daarbij kwam dat in mijn werkomgeving ook dierproeven gebeurden en dat liet me niet onberoerd. Ik vond dat ik een bijdrage kon leveren om ook voor die dieren een verschil te maken en dus vervoegde ik de ethische commissie van de faculteit diergeneeskunde. Met de opgebouwde expertise in pijnherkenning en behandeling ervan bij die proefdieren, ging ik vervolgens als gastdocent op de hogeschool Odisee aan de slag. 

In 2014  kreeg mijn loopbaan een andere wending, weliswaar nog steeds met dezelfde doelstelling. We kregen voor het eerst een echte minister voor dierenwelzijn in Vlaanderen. En zo ging ik voor Ben Weyts werken als raadgever, om hem bij te staan in het realiseren van zijn beleid. 

Op hetzelfde elan trok ik naar Den Haag om daar wetenschappelijke adviezen voor te bereiden voor o.a. de Raad voor Dierenaangelegenheden. Daar werd ook specifiek gewerkt aan een internationaal beleid. Voor mij nieuwe materie maar het inspireerde mij en op dat vlak kon ik nieuwe dingen opsteken. Merci aan mijn Nederlandse collega's voor de mooie tijden die ik met jullie mocht doorbrengen!    

Gelijktijdig ging ik in Vlaanderen de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn vertegenwoordigen in de Vlaamse Dierproeven Commissie en daarnaast werd ik vicevoorzitter van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn. Vele ervaringen waarvan ik hoop dat ze voor dieren écht een verschil hebben gemaakt. Met dank aan alle collega’s die oprecht meewerkten aan eenzelfde doel. 

Nu is de tijd aangebroken om het over een andere boeg te gooien. Nog steeds om dieren een beter leven te geven. En vooral hoop ik dat samen te doen met collega’s dierenartsen, biologen, ethici, om vanuit hun verschillende expertisegebieden hun expertise te delen. Aan mijn kennissen muzikanten, kunstenaars, schrijvers, gastronomen, sporters, vraag ik ondersteuning om over thema’s te communiceren op hun manier. Met de  stijl die hun eigen is, de schoonheid die kunstenaars als voertaal hanteren. Met "van Staartjes!" wil ik werken aan een positief verhaal, met mogelijke oplossingen waar het kan, of op zijn minst stappen voorwaarts.