Visie

 

Met Van Staartjes! wil ik samen met collega wetenschappers het leven van dieren verbeteren. Daarrond draait het hele project. Mensen verbinden en laten kennismaken met dieren als volwaardige voelende wezens met uitzonderlijke mogelijkheden. We zijn, dierenartsen, biologen, ethici die dieren zo goed mogelijk proberen te begrijpen. Die kritische blik met de nodige nuances is nodig.

Hoe realiseren we ons doel ? We verdiepen ons in de wetenschap en brengen die in de maatschappij met toegankelijke wetenschapscommunicatie. Mensen informeren, laten nadenken, en mogelijke oplossingen aanreiken die zich vertalen in concrete verbeteringen voor dieren. Voorbeelden zijn debatten en interviews die we brengen in de vorm van wetenschapscafés. Live te volgen en later te bekijken online. Participatie in wetenschappelijk onderzoek, graag!

Opinies in de brede pers of vakbladen zijn key om het maatschappelijk debat mee op  gang te trekken. Van Staartjes krijgt de steun van topwetenschappers via hun wetenschappelijke testimonials. Onder de button " Dieren en welzijn " maak je kennis met het wetenschappelijke luik.

Van Staartjes! heeft een hele eigen manier van in het leven te staan. Dat komt door de inkleuring en het engagement van kunstenaars en muzikanten met hun talenten. Schoonheid, is hun voertaal. Zo vind je onder de button "Muziek en kunst" de bijdrages van  kunstenaars, schrijvers en muzikanten.

Onder de button "Kaartjes van staartjes" vind je het aanbod van de kaartjes die ik schilder en je kan er ook het verhaal lezen hoe de kaartjes het leven zagen. Je kan ze kopen om een deel van onze werking te financieren.

Van Staartjes! werkt vanuit een VZW structuur

Dankzij de steun van twee trouwe vrienden, Luc Olyslager en Tim Waelbers, zonder wie dit niet mogelijk zou zijn, werken we verder aan een beter leven voor dieren, in schoonheid.

Je kan Van Staartjes ook steunen door een vrijblijvende donatie te doen op het rekeningnummer BE98 0689 3849 1393