Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

De laatste rechte lijn, wetsvoorstel BXL verbod op onverdoofd slachten

Wat betekent onverdoofd slachten? Naar aanleiding van het voorstel tot verplichting van bedwelming in BXL moest ik in de commissie een wetenschappelijke visie presenteren. Veel dank aan de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn voor hun goed onderbouwd advies!

Lees meer

Scheiding tussen een moeder en haar jong: Deel1: De koe en haar kalf

Professor Frank Tuyttens heeft het in dit stuk over de scheiding tussen een moederkoe en haar kalf, voor- en nadelen komen aan bod. Maar vooral, laten we ook even proberen kijken vanuit het standpunt van het dier ... veel dank professor!

Lees meer

Levenseinde bij onze huisdieren: Rouw bij dieren? De wetenschap is aan de slag!

Levenseinde van onze huisdieren, hoe ervaren andere dieren in het gezin het verlies van een van hen? Eindelijk! Ook dat onderzoek vindt een groep wetenschappers de moeite. Meer nog, een Belgische dierenarts, gedragsdeskundige verbonden aan de Faculteit diergeneeskunde van het UGent, professor Anouck Haverbeke aan het woord in dit beeldfragment. Mooi toch, een gedeelde missie; kijken naar dieren, met open blik, gedragen door wetenschap, om hen, maar ook de mensen die erbij horen een beter leven te geven. Merci professor Haverbeke! Merci Anouck!

Lees meer

Levenseinde bij onze huisdieren: deel 2 De euthanasie zelf, drie dierenartsen aan het woord

Levenseinde van onze gezelschapsdieren: Deel 2 De euthanasie zelf, drie dierenartsen aan het woord. Voor onze overleden huisdieren en voor alle dierenartsen die deze moeilijke taak telkens weer op zich nemen en dat ook als mens meedragen. Veel dank aan hen.

Lees meer

The end of life of our pets: Part 1 The decision-making proces

Professor Jennifer Vonk, in collaboration with Dr. Esther Bouma are investigating when and how people make decisions when their companion animal might be at the end of his/her live. Van Staartjes is greatful for having the opportunity to follow their research results. Many thanks to Jennifer and Esther

Lees meer

Levenseinde bij onze huisdieren: deel 1 Het beslissingsproces

Over de manier op dewelke mensen beslissen om hun dier te late inslapen bestaat omzeggens geen onderzoek. Daarom is Van Staartjes zeer blij met de vriendelijke uitnodiging om het onderzoek van Prof. Jennifer Vonk en Dr. Esther Bouma te volgen. Wij houden jullie op de hoogte over hoe het onderzoek zijn gang gaat en wat de resultaten zijn. Veel dank aan beide wetenschappers bekijk hier wat ze te vertellen hebben.

Lees meer

Het Van Staartjesbos

Het Van Staartjesbos, deze bomen of althans de grond waar ze vertoeven is vergund als bouwgrond. We willen dit stuk natuur met zijn bewoners beschermen en behouden voor de volgende generaties. De bomen mogen dus niet gekapt worden. Omdat onze natuur, bos, bomen, humane en niet humane dieren elkaar toebehoren.

Lees meer

Wereldproefdierendag: Ode aan alle proefdieren ter wereld

Ode aan alle proefdieren ter wereld

Lees meer

Dank je wel, lieve Eddie

Omdat het levenseinde van dieren, ook deel uitmaakt van een beter leven voor dieren, en ook dat in schoonheid kan gebeuren brengen we het thema levenseinde en euthanasie bij onze huisdieren. Vanuit een aantal verschillende invalshoeken. Ook vooral dat het verlies van onze geliefde trouwe compagnons, en de impact die dat in onze levens heeft, niks is om beschroomd over te zijn. Daarom is de getuigenis van Herman Brusselmans zo waardevol. Het is met oneindige liefde en warmte geschreven. Het gaat over verlies van dierbaren, mens en dier. Eenieder die dit meemaakte herkent er vast een stukje van zichzelf in. Veel dank aan Herman om dit stuk te mogen delen. Ook aan het tijdschrift WOEF waarin dit stuk verscheen. Veel dank voor de mooie foto aan James Arthur Gekiere, een van zijn ontelbare prachtfoto's. Aquarel homepage "Staartjes in the night" Mariella voor Van Staartjes.

Lees meer

Meester Geert Lenssens over het begrip mogelijke "Rechtspersoonlijkheid" van bomen en dieren, van natuur

Meester Geert G R Lenssens is een van de topjuristen van zijn generatie in België. Hij is de leidende partner van het Brusselse advocatenkantoor SQ. Hij is mede-oprichter - voormalig bestuurder en actief lid van het netwerk LNA (Londen) een van de vele internationale functies die hij bekleedt. Hij heeft meer dan 30 jaar expertise in nationale en internationale procesvoering. Zijn rechtsgebieden omvatten alle soorten witteboordencriminaliteit en fraudezaken. Enkele recente casussen die hij onder zijn hoede heeft zijn de ARCO-zaak en recentelijk de PFOS - PFAS-zaak die duizenden eisers vertegenwoordigt. Ik leerde een andere kant van de man kennen, een liefhebber van hedendaagse kunst. Des te groter werd het raakvlak toen bleek dat hij van bomen, natuur in het algemeen en dus ook van dieren houdt. Zelfs meer, het is een passie. Hij schrijft erover, onder andere als columnist. Hij publiceert in kranten en tijdschriften als dusdanig opiniemaker. Van Staartjes heeft de eer zijn betoog te mogen ontvangen over het begrip “Rechtspersoonlijkheid” van bomen, dieren en natuur in het algemeen. Maak verder kennis en bekijk zijn uiteenzetting met een klik op lees meer

Lees meer