B2.3. Rhino's blues

Ode aan de vele neushoorns die een gevecht leveren om als soort te overleven. Maar ook aan dierenarts Nele Sabbe die ik tijdens onze gemeenschappelijke studies leerde kennen op de faculteit diergeneeskunde van de UGent. Ze wijdt haar leven nu aan het redden en verzorgen van onder andere neushoorns in Zuid-Afrika.