Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kreeften " Fragile they are "

Kreeften " Fragile they are " . De wetenschap is helder, ze voelen pijn, voelende wezens, zo heet dat. En er bestaat geen wetgeving, tot nu toe, in onze kontrijen, om hen te beschermen. We bekijken wat mogelijke oplossingen zijn met Van Staartjes. Volg ons op onze website en via de sociale media. Een beter leven voor dieren, in schoonheid. Wetenschappers en muzikanten, hand in hand. Samen met Ruth Verhelst, trouwe dierenvriendin en bezielde muzikante, maakten we dit filmpje, because fragile they are ...

Lees meer

Themalijn dieren voelende wezens : Paard en welzijn door de bril van het paard met de wetenschappelijke animatiefilm van Anne Muller, Machteld Van Dierendonck en Pascale Nales

Bekijk deze geweldig wetenschappelijke animatiefilm en maak kennis met het werk van Anne Muller, Prof. Machteld van Dierendonck. Met de bijdrage van Pascale Nales, grafisch vormgever. Hartelijk dank dames! Samen werken aan een beter leven voor paarden, in schoonheid!

Lees meer

Levenseinde van de kreeft : Advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn betreffende bedwelming bij het doden van decapode crustaceeën

De Brusselse Raad voor dierenwelzijn leverde een advies af inzake de noodzaak tot bedwelmen van kreeften bij het dodingsproces. Meer en meer wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven aan dat kreeftachtigen ook voelende wezens zijn, met andere woorden dat ze in staat zijn pijn te ervaren. Van Staartjes publiceert het advies met overtuiging omdat dit advies een aantal zaken benoemt, maar ook een mogelijke oplossing aanreikt, wat aansluit bij onze visie en missie. Met dank aan Leefmilieu Brussel en de leden de Raad voor Dierenwelzijn Brussel. Lees ook My Friend the Lobster op deze pagina verschenen in De Morgen

Lees meer

Themalijn dieren voelende wezens : Vele diersoorten kunnen pijn voelen, in gesprek met Dr. Tim Bosmans kliniekhoofd anesthesie van de kliniek gezelschapsdieren UGent

Vele diersoorten zijn in staat emoties te ervaren. Het beleven van plezier, verwondering maar ook lijden door ervaring van pijn en/of angst zijn slechts enkele voorbeelden. Daar bestaan voor meer en meer diersoorten wetenschappelijke data over. Dit thema is dan ook zeer breed, en daarom brengen we het in verschillende stukjes. Telkens wordt een mogelijk aspect van dat voelend zijn toegelicht.

Lees meer

Themalijn dieren voelende wezens : vanuit het standpunt van de kip : Wat voor verschil maakt een raam voor hen ?

Kippen verkiezen de inval van natuurlijk licht aan een raam boven kunstmatige neonverlichting. Lees via de link de details van het onderzoek . Dank aan deze fantastische onderzoekers! Inleiding geschreven door Mariella Debille

Lees meer

Themalijn dierproeven en proefdieren: Leentje, van vondeling tot proefkat om uiteindelijk prinses te worden

Leentje, een eigengereid dametje die bij ons haar intrede maakte op een bijzondere manier.

Lees meer

Binnen het thema Dierproeven: Oscar, from labwalk to catwalk

Oscar stond zijn hele leven ten dienste van de wetenschap, een proefhond zeg maar. Dankzij de kundigheid van Tim en Bram, hoe ze met hem in het leven staan, en de goede zorgen van de faculteit Diergeneeskunde van het UGent vond hij zijn nieuwe weg. Een welverdiend paradijselijk leven, met alles erop en eraan. Hij schopte het zelfs tot model voor de kaartjes van Staartjes! Een van onze ambassadeurtjes van het eerste uur!  

Lees meer