Steven De Bruyn: Ode aan Maurice the Boss (cat)

Steven De Bruyn: Ode aan Maurice the Boss (cat)

Voor Maurice the Boss (Cat) gespeeld en gecomponeerd door Steven De Bruyn, een van onze meest getalenteerde mondharmonicapselers. Maurice was de kat van Steven en volgens hem een reïncarnatie van een klassiek componist. Een ode aan deze geweldige kat was hier dus op zijn plaats. Dank je Steven voor je geweldige muziek voor ons en voor Maurice! Met dank aan de AB voor het fragment.

Lees meer

Herman Brusselmans: De sprekende dieren

Als de dieren konden spreken, zou het mogelijk zijn dat een hond aan Aquí vraagt: ‘En? Kun jij ook spreken?’ ‘Natuurlijk,’ zou Aquí zeggen, ‘alle dieren kunnen spreken, waarom zou ik het niet kunnen?’ Met dank aan Herman Brusselmans, Lena, Aquí en Staf

Lees meer

Van de clowneske kwijlende koesterende boxerhond tot en met de arglistige beschimmelde wandelende takken: een grandioze raaskallende tomeloze tedere gutsende ongebreidelde duizelingwekkende religieuze ode aan mijn bonte veelsoortige autonome niet altijd even loyale huisdieren, mijn bondgenoten

Delphine Lecompte is schrijfster, dichteres en columniste maar bovenal een puur en authentiek mens die haar liefde en respect voor dieren nooit onder stoelen of banken stak. Zo leerde ik haar kennen lang geleden, bij Friedl Lesage in het programma Touché. Zij schrijft voor Van Staartjes vanuit het hart, oprecht wat dieren in haar leven betekenen. Dank je Delphine vanwege alle Van Staartjes.

Lees meer

Prof. Johan Braeckman

Professor Johan Braeckman doceert wijsbegeerte en geschiedenis van de wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij publiceerde boeken, artikelen en hoorcolleges over filosofie, kritisch denken, Darwin en de evolutietheorie en culturele aspecten van de wetenschappen. De relaties tussen mensen en dieren boeien hem reeds zijn hele leven. In deze testimonial heeft hij het over morele waarden en de essentie van het voelend wezen, ongeacht of het mensen of dieren betreft. De kerngedachte is dat beiden de capaciteit tot lijden bezitten. Onze handelswijze naar verschillende diersoorten toe is zeer divers en ook dat roept vragen op. Kijkt u naar het filmpje op de volgende pagina waarin hij dit toelicht. Met dank aan Gwenny Cooman voor het fotomateriaal.

Lees meer

Prof. Steven Laureys

Professor Laureys (ULg) is arts, PhD in de neurowetenschappen, leidt de Coma Science Group van de GIGA (ULg) en de afdeling Neurologie van het Universitair Ziekenhuis Sart Tilman Luik. Steven is ook onderzoeksdirecteur bij het Belgisch Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FNRS). In deze testimonial heeft hij het over bewustzijn, zijn expertisegebied, en het belang ervan bij vele diersoorten. Je kan er meer over lezen in zijn boek “Ons briljante brein” en hij verwijst ook naar de Cambridge declaration of consciousness, die je volledig kan lezen onder de rubriek artikels op deze site. In het filmpje op de volgende pagina hoort en ziet u hem aan het woord. Met dank aan Leef Magazine van de CM voor het gebruik van het fotomateriaal.

Lees meer

Meester Geert Lenssens over het begrip mogelijke "Rechtspersoonlijkheid" van bomen en dieren, van natuur

Meester Geert G R Lenssens is een van de topjuristen van zijn generatie in België. Hij is de leidende partner van het Brusselse advocatenkantoor SQ. Hij is mede-oprichter - voormalig bestuurder en actief lid van het netwerk LNA (Londen) een van de vele internationale functies die hij bekleedt. Hij heeft meer dan 30 jaar expertise in nationale en internationale procesvoering. Zijn rechtsgebieden omvatten alle soorten witteboordencriminaliteit en fraudezaken. Enkele recente casussen die hij onder zijn hoede heeft zijn de ARCO-zaak en recentelijk de PFOS - PFAS-zaak die duizenden eisers vertegenwoordigt. Ik leerde een andere kant van de man kennen, een liefhebber van hedendaagse kunst. Des te groter werd het raakvlak toen bleek dat hij van bomen, natuur in het algemeen en dus ook van dieren houdt. Zelfs meer, het is een passie. Hij schrijft erover, onder andere als columnist. Hij publiceert in kranten en tijdschriften als dusdanig opiniemaker. Van Staartjes heeft de eer zijn betoog te mogen ontvangen over het begrip “Rechtspersoonlijkheid” van bomen, dieren en natuur in het algemeen. Veel dank ook Wouter Pinkhof voor het aanleveren van het basisfilmpje. Maak verder kennis en bekijk zijn uiteenzetting met een klik op lees meer

Lees meer

Prof. em. dr. Mark Nelissen

Professor Nelissen is nu met emeritaat, maar heeft vele jaren lang vakken als Gedragsbiologie, Dierenwelzijn, Antropologie... gedoceerd aan de universiteiten van Antwerpen en Hasselt. In deze testimonial bekijkt hij het begrip bewustzijn binnen het licht van onze evolutie, om duidelijk te maken dat het niet om een typisch menselijk fenomeen gaat, maar wel een hersenfunctie die bij alle hogere dieren bestaat, en waarmee dus moet rekening gehouden worden binnen het domein van dierenwelzijn. U hoort en ziet hem aan het woord in het filmpje op de volgende pagina. Met dank aan fotograaf Frank Toussaint.

Lees meer

Onze relatie met dieren ...

Stefaan Van Brabandt (Gent, 1979) is filosoof, schrijver, theater- en tv-maker. Zijn visie op onze relaties tot menselijke en niet-menselijke dieren waren een openbaring voor mij toen ik hem leerde kennen via zijn diverse werken. Nu deelt hij daar een stukje van met Van Staartjes, en daar kunnen we alleen dankbaar voor zijn. Zoals de andere getuigenissen is ook die van hem authentiek en puur. Na zijn muziek- en drama-opleiding aan Studio Herman Teirlinck studeerde hij Filosofie aan de Universiteit Antwerpen. Voor CANVAS maakte hij in 2014 de filosofie-reeks Het Voordeel van de Twijfel. Hij schreef ook het gelijknamige boek als verdiepende aanvulling op de reeks. In 2015 schreef en regisseerde hij de theatermonoloog SOCRATES, gespeeld door Bruno Vanden Broecke, een eerste in een reeks filosofen-monologen. In seizoen 2017-18 volgt de tweede monoloog: MARX, gespeeld door Johan Heldenbergh, in 2019 SPINOZA, gespeeld door Han Kerckhoffs. In 2022 volgde SARTE & DE BEAUVOIR, gespeeld door Sien Eggers en Frank Focketyn.

Lees meer

Emoties bij varkens en hoe je die kan herkennen

" Wat is een goed leven voor een varken ? Een leven dat een varken zelf de moeite waard vindt " zegt Professor Bas Rodenburg. Hij is hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Zo treffend, en helemaal Van Staartjes, kijken vanuit het perspectief van het dier. Hoe fijn en ook wel een eer met prof. Rodenburg in gesprek te mogen gaan over welzijn, emoties en communicatie bij varkens. Veel dank Bas!

Lees meer

De laatste rechte lijn, stemming over verplichte bedwelming bij het slachten in BXL

Wat betekent onverdoofd slachten? Naar aanleiding van het voorstel tot verplichting van bedwelming in BXL moest ik in de commissie een wetenschappelijke visie presenteren. Kijk en luister naar mijn betoog, in naam van de slachtdieren, voelende wezens in onze grondwet. Veel dank aan de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn voor hun goed onderbouwd advies!

Lees meer

Gwenny Cooman en Billee the Cat: "De Panter" Rainer Maria Rilke

Dank je Billee (the cat) en Gwenny Cooman om dit gedicht van Rainer Maria Rilke te hebben gestuurd! Voor de gedichtenweek een unieke gelegenheid om het te laten verschijnen. Met de geweldige soundtrack van Yves Schelpe (Psy'Aviah), meteen ook voor de week van de Belgische muziek.

Lees meer

Meet the artist Chantal Pollier

Chantal Pollier is beeldend kunstenaar. Telkens opnieuw wordt ze gegrepen door de interessante spanning tussen de futiele feiten van haar herinneringen en haar leven en de grootsheid van de natuur. Haar persoonlijke interpretaties probeert ze te herschrijven in een vormentaal waar herinneringen en markeringen op het oppervlak – de huid – van haar werk verschijnen. Tijd is een vreemd iets. In de natuur wordt tijd bijna betekenisloos, in het licht van de geschiedenis van de aarde wordt onze tijd miniem. En in deze minieme tijd moeten we handelen, in vriendelijkheid en schoonheid… Chantal heeft thuis veertien kippen en twee bejaarde poezen: Streep en Meloen.

Lees meer

Meet Romeo, Tracy and Alain

Van Staartjes kreeg een wondermooi kerstcadeau van deze lieve vrienden. Alain en Tracy zijn een Belgisch-Engels koppel dat verhuisd is naar Spanje en daar Romeo leerde kennen door Tracy’s vrijwilligerswerk bij APAA Nerja Estación de Esperanza, een vrijwilligersorganisatie die honden en katten redt. Geniet van deze prachtige uitvoering van Fragile (Sting) en maak kennis met Romeo, Tracy en Alain. Veel dank aan jullie voor alles, de muziek, de zorg voor dieren, de filosofie en de vriendschap.

Lees meer

Dr. Franck Meijboom : Denken over dieren vraagt om meer dan taal alleen

“Denken over dieren vraagt om meer dan taal alleen”, dat stelt Dr. Franck Meijboom, Universitair hoofddocent Ethiek van Mens-dier interacties aan de faculteiten Diergeneeskunde en Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS). In deze korte video onderstreept hij het belang om een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving om samen te zoeken naar een verantwoorde en duurzame omgang met dieren. Dat vraagt om argumenten, om discussie en taal. Maar het is ook belangrijk om stil te staan bij de rol van beelden en frames. Soms kunnen bestaande beelden over mensen of dieren de dialoog in de weg staan, maar veel belangrijker, door gebruik te maken van beelden, foto’s of andere vormen van kunst kun je elkaar aan het denken te zetten over een verantwoorde omgang met dieren.”

Lees meer

Alain Platel: Afscheid van Flint (fragment uit Touché, juni 2019)

Alain Platel vertelt in dit fragment van Touché over het moment van afscheid met zijn hond Flint op ontroerende wijze. Hij beschrijft de unieke en bijzondere connectie met Flint. Hij heeft het er ook uitgebreid over in het boek Requiem pour L. dat hij voor EPO schreef in 2019, een warm aanbevolen werk. Met dank aan Dhr. Platel, zijn vriendelijke medewerkster, het team van Touché en fotograaf Fred Debrock voor de foto.

Lees meer

Prof. Christel Moons

Professor Christel Moons is hoofddocent Toegepaste Ethologie en Dierenwelzijn aan de vakgroep Veterinaire en Biowetenschappen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent. Zij is daarnaast o.a. voorzitter van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn, mede-promotor van het onderzoeksproject rond Dierenwelzijn, -ethiek en –recht, opgestart door KU Leuven en UGent met steun van Vlaams minister Ben Weyts, Associate Member van de European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (subspeciality Animal Welfare Science, Ethics and Law) en de lid van de Ethische Commissie van de faculteiten Diergeneeskunde en Bio-Ingenieurswetenschapen (UGent). In deze korte uiteenzetting gaat ze dieper in op wat dierenwelzijn wel en niet is, hoe het kan worden gemeten en hoe het ‘voelend zijn’ van dieren hiermee te maken heeft.

Lees meer

Koen Strobbe: “Ik zie niet één muis, maar moedermuis met een vijftal muizenkinderen” (Comme chez Koen, Libelle Column 22 juli 2021)

Schrijver Koen Strobbe keerde onlangs, na twintig jaar op het Zuid-Franse platteland, terug naar ons land en vertelt daar wekelijks over in zijn column in Libelle. Via deze voorgelezen column draagt hij van Staartjes! een warm hart toe. Met dank aan Libelle en fotografe Ann De Wulf

Lees meer

Chris De Stoop: De specht

Chris De Stoop is schrijver en ex-reporter. Door het lezen van zijn werk maakte ik kennis met een man die ook een oprechte liefde voor dieren koestert. En dat is wederzijds, zo blijkt. Hij was zo vriendelijk een mooi stuk te schrijven over de specht die zijn pad kruiste. De inspiratie voor het kaartje "Woodpecker's journey" die nu verder leeft bij van Staartjes! Merci Chris.

Carlo Van Belleghem: Pino, his master's bass

Pino is de hond van Carlo Van Belleghem, Lieselotte en Berre. Carlo is een gepassioneerde basgitarist en begeleidt menig artiest. Hij neemt je mee in dit kort maar oh zo mooi stukje Old Love van Eric Clapton. Voor deze gelegenheid ook een beetje voor Pino. Je kan Carlo in vele bezettingen op talrijke podia live beluisteren. Merci dat ik Pino en zijn familie mocht meenemen in dit project! Met dank aan Bassed in Belgium en Wouter Berlaen voor het fragment.

Lees meer