Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Biggencastratie is een regelrechte inbreuk op dierenwelzijn

Op het moment dat u dit leest worden in Vlaanderen zeer jonge biggen gecastreerd zonder verdoving, of krijgen ze onverdoofd een naald rechtstreeks in beide testikels met een ‘verdovend’ product dat zijn optimale werking pas na minuten bereikt.

Lees meer

Paard en welzijn door de bril van het paard met de wetenschappelijke animatiefilm van Anne Muller, Machteld Van Dierendonck en Pascale Nales

Als aanloop voor het Café Van Staartjes over paardenwelzijn op donderdag 26 oktober 20u te Kruibeke (Bazel) kan u alvast proeven van deze geweldig wetenschappelijke animatiefilm. Het werk van Anne Muller, Prof. Machteld van Dierendonck en Pascale Nales, grafisch vormgever. Hartelijk dank dames! Samen werken aan een beter leven voor paarden, in schoonheid!

Lees meer

Dierenartsen, poortwachters van dierenwelzijn?

Mijn kanttekeningen bij de beelden in de kalverkwekerij in Tielt. Met dank aan VeDaScoop, De Morgen en VRT.

Lees meer

Kleinschaligheid en bedrijfsfilosofie kunnen bepalend zijn voor dierenwelzijn bij het slachten’

De slogans over kippenborstfilets doen me in mijn archief duiken van opiniestukken. Kippen, prachtdieren en voelende wezens, met emoties. Van Staartjes wil mensen informeren. En ook in het slachthuis hebben deze geweldige dieren niet dezelfde rechten als zoogdieren. Ze worden bijvoorbeeld bij bewustzijn aan de slachtlijn gehangen. En gaan tegen een waanzinnig tempo de slachtlijn in. Lees het stuk, en wil je een meer ethisch gekweekt en geslacht stukje kip, weet dan je je best informeert en daar een meerprijs voor betaalt. Iets minder maar een ethisch stuk vlees is ook een waardevolle bijdrage voor het welzijn van dieren. Van Staartjes is er om je te informeren, niet om te oordelen of nog minder te veroordelen.

Lees meer

Thema : Dieren voelende wezens

Vele diersoorten zijn in staat emoties te ervaren. Het beleven van plezier, verwondering maar ook lijden door ervaring van pijn en/of angst zijn slechts enkele voorbeelden. Daar bestaan voor meer en meer diersoorten wetenschappelijke data over. Dit thema is dan ook zeer breed, en daarom brengen we het in verschillende stukjes. Telkens wordt een mogelijk aspect van dat voelend zijn toegelicht.

Lees meer

Joke Monteny, topexperte en onderzoekster in hondengedrag op bezoek bij Van Staartjes

Café van Staartjes biedt je een unieke kans om met topexperte in hondengedrag, Joke Monteny, live in gesprek te gaan. Welkom op 15 juni om 20u in Rupelmonde!

Lees meer

Thema : Proefdieren

Binnen het thema proefdieren worden verschillende aspecten belicht die met dierproeven te maken hebben. Het is minder zwart wit dan vele mensen denken. Maar wat zeker is voor wat Van Staartjes betreft, is dat maximaal moet gestreefd worden naar vervanging van dierproeven. Dat maximale heeft nog meer dan wat voeten in de aarde. Tegelijkertijd moet met de grootste zorg worden omgegaan met dier en mens die bij proeven betrokken worden. Dat heet dan in vakjargon het "Verfijnen" van de proef. En natuurlijk moet met het kleinst mogelijk aantal dieren/mensen gewerkt worden die statistisch relevante data opleveren, waar kan moet men "Verminderen". We zijn verplicht volgens de regelgeving deze 3 V's toe te passen. En wat doet men met de waardevolle gegevens die men kan collecteren uit bestaande populaties zieke patiënten? Moet en kan er niet meer ingezet worden door de mens wanneer het tenslotte over mensengeneeskunde gaat? Voor téveel onderzoek merkt men dat de vertaling van diermodellen naar mensmodel geen stand houdt.

Lees meer

Café Van Staartjes! Wetenschapscafé over dieren, verhalen en live muziek. In gesprek met Dr. Tim Bosmans over pijn bij dieren.

Allen welkom bij ons gloednieuw wetenschapscafé Van Staartjes! Wetenschap over dieren, ingekleurd met verhalen en live muziek. Jij kan erbij zijn ...

Lees meer

Opinie DS 22 december 2022 - Onverdoofd gekookte kerstkreeft

Onverdoofd gekookte kerstkreeft, of onverdoofd gekookt tout court, want doorheen het jaar worden nog heel wat kreeften levend gekookt. Er werd op politiek vlak heel wat heisa gemaakt over het onverdoofd slachten, terecht. Maar is het dan niet de hoogste tijd om even stil te staan bij die andere diersoorten die mogelijks onnoemelijk leed moeten doorstaan bij het einde van hun leven. De Brusselse en Waalse Raad voor Dierenwelzijn hebben daarover een advies, die de respectievelijke ministers voor dierenwelzijn adviseren hier komaf mee te maken door voor een humaner levenseinde te opteren.

Lees meer

Happy World Animal Week at Van Staartjes

Van Staartjes zet landbouwdieren met een warm hart in de kijker, met wetenschappers, kleuren en muziek, veel dank aan iedereen die deelnam! Alle testimonials volledig te bekijken op deze website bij dieren en welzijn.

Lees meer

Emoties bij varkens en hoe je die kan herkennen

" Wat is een goed leven voor een varken ? Een leven dat een varken zelf de moeite waard vindt " zegt Professor Bas Rodenburg. Hij is hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Zo treffend, en helemaal Van Staartjes, kijken vanuit het perspectief van het dier. Hoe fijn en ook wel een eer met prof. Rodenburg in gesprek te mogen gaan over welzijn, emoties en communicatie bij varkens. Veel dank Bas!

Lees meer

Eenzaam in de arena - San Fermin Pamplona

For those sentient being who are used for pleasure of a "moral society" and will die in fear and loneliness. Met veel dank aan fotograaf Eddy Roose die met één beeld alles wist te zeggen. La Corrida van Francis Cabrel.

Lees meer

De laatste rechte lijn, wetsvoorstel BXL verbod op onverdoofd slachten

Wat betekent onverdoofd slachten? Naar aanleiding van het voorstel tot verplichting van bedwelming in BXL moest ik in de commissie een wetenschappelijke visie presenteren. Veel dank aan de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn voor hun goed onderbouwd advies!

Lees meer

Scheiding tussen een moeder en haar jong: Deel1: De koe en haar kalf

Professor Frank Tuyttens heeft het in dit stuk over de scheiding tussen een moederkoe en haar kalf, voor- en nadelen komen aan bod. Maar vooral, laten we ook even proberen kijken vanuit het standpunt van het dier ... veel dank professor!

Lees meer

I am joyful ... listen to me!

Professor Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn, aan de universiteit Utrecht geeft toelichting! Veel dank professor. Ook aan VRT en Radio 1 voor het geluidsfragment van Nieuwe feiten.

Lees meer

Code Red Horse: Minimum normen voor paarden

Ben je een zorgzame paardeneigenaar? Dan vind je hier enkele zaken waar je lieve vriend "minimaal" nood aan heeft! Vrije beweging, 4u/48u, een ander paard in zicht, niet meer dan 6u zonder ruwvoer etc. Maar lees ook het volledige advies van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn en bekijk het filmpje waar Machteld Van Dierendonck op speelse wijze nog eens de zaken op een rijtje zet! Dank aan Ann Muller die vanuit haar kennis en activiteiten meer dan een steen bijdraagt voor paardenwelzijn! Dank aan de geweldige Brusselse Raad voor Dierenwelzijn, topteam!

Lees meer

Meester Geert Lenssens over het begrip mogelijke "Rechtspersoonlijkheid" van bomen en dieren, van natuur

Meester Geert G R Lenssens is een van de topjuristen van zijn generatie in België. Hij is de leidende partner van het Brusselse advocatenkantoor SQ. Hij is mede-oprichter - voormalig bestuurder en actief lid van het netwerk LNA (Londen) een van de vele internationale functies die hij bekleedt. Hij heeft meer dan 30 jaar expertise in nationale en internationale procesvoering. Zijn rechtsgebieden omvatten alle soorten witteboordencriminaliteit en fraudezaken. Enkele recente casussen die hij onder zijn hoede heeft zijn de ARCO-zaak en recentelijk de PFOS - PFAS-zaak die duizenden eisers vertegenwoordigt. Ik leerde een andere kant van de man kennen, een liefhebber van hedendaagse kunst. Des te groter werd het raakvlak toen bleek dat hij van bomen, natuur in het algemeen en dus ook van dieren houdt. Zelfs meer, het is een passie. Hij schrijft erover, onder andere als columnist. Hij publiceert in kranten en tijdschriften als dusdanig opiniemaker. Van Staartjes heeft de eer zijn betoog te mogen ontvangen over het begrip “Rechtspersoonlijkheid” van bomen, dieren en natuur in het algemeen. Maak verder kennis en bekijk zijn uiteenzetting met een klik op lees meer

Lees meer

Meet Romeo, Tracy and Alain (Fragile for Romeo)

Van Staartjes kreeg een wondermooi kerstcadeau van deze lieve vrienden. Alain en Tracy zijn een Belgisch-Engels koppel dat verhuisd is naar Spanje en daar Romeo leerde kennen ...

Lees meer

Advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn betreffende bedwelming bij het doden van decapode crustaceeën

De Brusselse Raad voor dierenwelzijn leverde een advies af inzake de noodzaak tot bedwelmen van kreeften bij het dodingsproces. Meer en meer wetenschappelijk onderbouwde argumenten geven aan dat kreeftachtigen ook voelende wezens zijn, met andere woorden dat ze in staat zijn pijn te ervaren. Van Staartjes publiceert het advies met overtuiging omdat dit advies een aantal zaken benoemt, maar ook een mogelijke oplossing aanreikt, wat aansluit bij onze visie en missie. Met dank aan Leefmilieu Brussel en de leden de Raad voor Dierenwelzijn Brussel. Lees ook My Friend the Lobster op deze pagina verschenen in De Morgen

Lees meer

My friend the lobster

Gepubliceerd in De Morgen van 29 december 2019 en geschreven door Mariella Debille. Je zou het niet zeggen maar een kreeft heeft meer in haar mars dan je zou vermoeden. De wetenschap neemt ons bij de hand om wat meer inzage te krijgen in die wezens die op het eerste zicht misschien wat simpele zielen lijken. Maar wat kunnen we doen om daar dan beter mee om te gaan, meer bepaald in context van hun levenseinde.
Voor nog meer wetenschappelijke duiding, lees ook op deze site onder dieren en welzijn het advies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn over bedwelming bij het doden van decapode crustaceeën.

Lees meer