Nieuws

Onze relatie met dieren ...

Stefaan Van Brabandt (Gent, 1979) is filosoof, schrijver, theater- en tv-maker. Zijn visie op onze relaties tot menselijke en niet-menselijke dieren waren een openbaring voor mij toen ik hem leerde kennen via zijn diverse werken. Nu deelt hij daar een stukje van met Van Staartjes, en daar kunnen we alleen dankbaar voor zijn. Zoals de andere getuigenissen is ook die van hem authentiek en puur.

Na zijn muziek- en drama-opleiding aan Studio Herman Teirlinck studeerde hij Filosofie aan de Universiteit Antwerpen. Voor CANVAS maakte hij in 2014 de filosofie-reeks Het Voordeel van de Twijfel. Hij schreef ook het gelijknamige boek als verdiepende aanvulling op de reeks. In 2015 schreef en regisseerde hij de theatermonoloog SOCRATES, gespeeld door Bruno Vanden Broecke, een eerste in een reeks filosofen-monologen. In seizoen 2017-18 volgt de tweede monoloog: MARX, gespeeld door Johan Heldenbergh, in 2019 SPINOZA, gespeeld door Han Kerckhoffs. In 2022 volgde SARTE & DE BEAUVOIR, gespeeld door Sien Eggers en Frank Focketyn.

Lees meer

Playing for better lives for animals, let's make these wonderful creatures the stars of the day!

In schoonheid mensen op een vriendelijke manier inspireren om dieren een beter leven te geven, dat proberen we te doen. Kippen, wonderlijk mooie intelligente voelende wezens. Zij verdienen een beter leven! Niet toevallig op wereld ei dag, let's play "The Chicken" ! En maak kennis met deze fantastische muzikanten, merci gasten! You rock!

Lees meer

Happy World Animal Week at Van Staartjes

Van Staartjes zet landbouwdieren met een warm hart in de kijker, met wetenschappers, kleuren en muziek, veel dank aan iedereen die deelnam! Alle testimonials volledig te bekijken op deze website bij dieren en welzijn.

Lees meer

Happy World Animal Day october 4th 2022

Gelukkige Wereld Dierendag aan alle dieren ter wereld 4 oktober 2022

Lees meer

Van de clowneske kwijlende koesterende boxerhond tot en met de arglistige beschimmelde wandelende takken: een grandioze raaskallende tomeloze tedere gutsende ongebreidelde duizelingwekkende religieuze ode aan mijn bonte veelsoortige autonome niet altijd even loyale huisdieren, mijn bondgenoten

Delphine Lecompte is schrijfster, dichteres en columniste maar bovenal een puur en authentiek mens die haar liefde en respect voor dieren nooit onder stoelen of banken stak. Zo leerde ik haar kennen lang geleden, bij Friedl Lesage in het programma Touché. Zij schrijft voor Van Staartjes vanuit het hart, oprecht wat dieren in haar leven betekenen. Dank je Delphine vanwege alle Van Staartjes

Lees meer

Emoties bij varkens en hoe je die kan herkennen

" Wat is een goed leven voor een varken ? Een leven dat een varken zelf de moeite waard vindt " zegt Professor Bas Rodenburg. Hij is hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Zo treffend, en helemaal Van Staartjes, kijken vanuit het perspectief van het dier. Hoe fijn en ook wel een eer met prof. Rodenburg in gesprek te mogen gaan over welzijn, emoties en communicatie bij varkens. Veel dank Bas!

Lees meer

"Voetstuk" het nieuwste boek van prof. Mark Nelissen

Van Staartjes krijgt een voorpublicatie uit dit fantastisch boek. Mensen plaatsen zichzelf te dikwijls op een voetstuk, verheven boven de rest van de levende wereld. Daardoor nemen we het vaak niet zo nauw met dierenwelzijn en het milieu...

Lees meer

De laatste rechte lijn, wetsvoorstel BXL verbod op onverdoofd slachten

Wat betekent onverdoofd slachten? Naar aanleiding van het voorstel tot verplichting van bedwelming in BXL moest ik in de commissie een wetenschappelijke visie presenteren. Veel dank aan de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn voor hun goed onderbouwd advies!

Lees meer

Scheiding tussen een moeder en haar jong: Deel1: De koe en haar kalf

Professor Frank Tuyttens heeft het in dit stuk over de scheiding tussen een moederkoe en haar kalf, voor- en nadelen komen aan bod. Maar vooral, laten we ook even proberen kijken vanuit het standpunt van het dier ... veel dank professor!

Lees meer

Het Van Staartjesbos

Het Van Staartjesbos, piepklein, met zijn bomen en bewoners, wil ik beschermen en behouden voor de volgende generaties. De bomen mogen dus niet gekapt worden. Omdat onze natuur, bos, bomen, humane en niet humane dieren elkaar toebehoren. We hebben elkaar nodig, onlosmakelijk verbonden, anders redden we het niet.

Lees meer